Villavat

Huoneiston keskiosassa tukikohtaansa pitää Villavien sisarusryhmä, jossa on 2- 5-vuotiaita lapsia. Lasten ikäerojen vuoksi ja mahdollisimman yksilöllisen huomioimisen takaamiseksi toimintaa eriytetään säännöllisesti pienryhmiin, joissa lapset saavat kehitystasoaan vastaavaa toimintaa ja ikäistään leikkiseuraa. Toisinaan, erityisesti leikkipäivinä, pienryhmäjakojen sijasta lapset saavat itse valita mieluisan leikkiporukan, jolloin eri-ikäiset lapset saavat mahdollisuuden toimia yhdessä.