Painopistealueet

Kristillisyys

Päiväkotimme kasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, joka tukee lapsen kasvua tasapainoiseen elämään suhteessa Jumalaan, lähimmäisiin ja lapseen itseensä. Tekeminen ja oppiminen tapahtuu levosta käsin, niin että kukin meistä oppii tärkeitä asioita itsestään, toisistaan ja Jumalasta.

Tässä ilmapiirissä jokainen on arvokas jäsen, jonka lahjat ja persoona nousee esiin koko lammastarhan iloksi ja hyödyksi. Kilpailun ja jännittyneisyyden sijaan tulee iloinen rohkeus.

Päiväkodissamme kristillisyys näkyy iloisena ja vapaana ilmapiirinä, jossa toinen toistemme kohtaamiselle panemme paljon painoarvoa. Arjen leikeissä lapset oppivat ratkomaan ristiriitatilanteita ja ottamaan huomioon toisensa.

Päiväkotiruoka

Päivittäinen lounas sekä välipala tulevat Miriam’sin keittiöstä, joka sijaitsee Päiväkodin vieressä. Siellä valmistetaan terveellistä ja maukasta kotiruokaa, joka on kehitetty erityisesti lapsille sopivaksi.